37-126 Medynia Głogowska 426, tel.: 17 772-66-74; e-mail: sekretariat@zsmedgl.pl
IMG_8133
68378617_2521017311253218_3830886403105882112_n
68952599_2521008787920737_1092824097408155648_n
69220260_2521010691253880_2249679530065133568_n
IMG_0292
IMG_0350
IMG_8988
IMG_20190619_094253409[4002]
previous arrow
next arrow

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia pozalekcyjne/rozwijające zdolności uczniów

w roku szkolnym 2021/2022

 

Lp.

Nauczyciel prowadzący

Rodzaj zajęć

Godziny zajęć/dni

Klasy/uczniowie

1.

Agnieszka Bernat

Koło garncarskie

Środa

13:35-15:10

Kl. II a, II b

2.

Agnieszka Bernat

Koło plastyczne

Poniedziałek

12:45-13:30

Kl. IV a

 

3.

Agnieszka Bernat

Chór

Poniedziałek

14:25-15:10

Kl. VII a

4.

Elżbieta Rzeszutek

Koło krajoznawczo-przyrodnicze

Wtorek

12:45-13:30

Kl. III

(cała klasa)

25 uczniów

5.

Zdzisława Liebchen

Koło krajoznawczo-przyrodnicze

Wtorek

13:35-14:20

Kl. VII a

(cała klasa)

6.

Marcin Jucha

Koło języka włoskiego

Wtorek

12:45-13:30

 

Piątek

12:45-13:30

Chętni uczniowie kl. IV

 

Chętni uczniowie kl. V, VI

7.

Zdzisława Liebchen

Koło matematyczne

Środa

14:25-15:10

Kl. VII b

(cała klasa)

11.

Zdzisława Liebchen

Zajęcia rozwijające matematyczne uzdolnienia

 

Środa

12:45-13:30

13:30-14:25

Kl.4a

1 uczeń

12.

Zdzisława Liebchen

Zajęcia rozwijające matematyczne uzdolnienia

Środa

11:45-12:30

 

Kl. 3

1 uczeń

13.

Alina Woś

Koło polonistyczne

Środa

13:35-14:20

Kl. 8a

Cała

14.

Alina Woś

Koło polonistyczne

Wtorek

13:35-14:20

Kl. 8b

Cała

15.

Anna Jurek

Koło plastyczno-czytelnicze

Czwartek

12:45-13:30

Kl. 1

7 uczniów

16.

Danuta Michno

Koło podróżnicze

Poniedziałek

11:45-12:30

Kl. 2b

14 uczniów

17.

Marta Gołojuch

Koło przyrodnicze

Środa

11:45-12:30

Kl. 2a

14 uczniów

18.

Agnieszka Dołęga

Koło matematyczne

Poniedziałek

8:00-8:45

Kl. 8b

14 uczniów

19.

Agnieszka Dołęga

Koło matematyczne

Wtorek

8:00-8:45

Kl. 8a

14 uczniów

20.

Urszula Supińska- Nycz

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

Piątek

13:35-14:20

(od 12 listopada)

Kl. 8a

14 uczniów

21.

Urszula Supińska – Nycz

Koło języka angielskiego

Czwartek

7:10-7:55

 

KL. 7a, 7b

(dla chętnych)

22.

Łukasz Barnat

SKS

Wtorek

7:10-7:55

 

Poniedziałek

Po lekcjach

Kl. 7 i 8

15 uczniów

23.

Alina Kozłowska

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

Czwartek

8.00-8.45

Kl. 8b

14 uczniów

———————————————————————————————————————————

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej

organizuje następującą pomoc psychologiczno-pedagogiczną  dla uczniów SP im. Jana Pawła II w Medyni Głogowskiej w roku szkolnym 2020/2021.

         Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach i placówkach.

Zespół Nr

klasa

Formy pomocy

Odpowie- dzialni

Wymiar godzin

Dzień tygodnia ;

Godzina

1.

II

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Elżbieta Rzeszutek

1 godz.     co tydzień

Środa

11.45-12.30

2.

IIIa

IV

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Magdalena Skarbek

1 godz.     co tydzień

 

1 godz.     co tydzień

Wtorek

7.10-7.55

 

Wtorek

12.45-13.30

3.

V

Konsultacje z pedagogiem

Z. Liebchen

1 raz w miesiącu

3-ci pon. miesiąca

13.35-14.20

4.

V

Kompetencje społ. –emocj.

Z. Liebchen

2 raz w miesiącu

2-gi i 4-ty pon. miesiąca

5.

V

VIa

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

Monika Kowalczyk

1 godz.

co  tydzień

Pon.

7.10-7.55

6.

VIa,b

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

Monika Kowalczyk

1 godz.

co  tydzień

Piątek

7.10-7.55

7.

VII

VIII

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

Alina Woś

1 godz. co  tydzień

Wtorek

14.25-15.10

8.

VI

VII

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Grażyna Karasińska- Czajka

 1 godz.  

co tydzień

Pon.

13.35-14.20

9.

VII

II

Konsultacje z pedagogiem

Z. Liebchen

1 raz w miesiącu

 2 razy w miesiącu

3-ci czw.

m-ca

13.30-14.15

 2-gi i 4-ty wtorek

m-ca

13.30-14.15

10.

VIa

Zajęcia rewalidacyjne IPET

Monika Kowalczyk

po 2 godz. co tydzień

 

11.

VIIa

Zajęcia rewalidacyjne IPET

 A. Gaweł-Schoeneich

po 2 godz. co tydzień

 

12.

VIII

Zajęcia rewalidacyjne IPET

A. Gaweł-Schoeneich

po 2 godz. co tydzień

 

13.

VIIb

Zajęcia rewalidacyjne IPET

Marcin Jucha

po 2 godz. co tydzień

Wtorek

12.30-13.30

Piątek

11.30-12.30

14.

IIIa

Zajęcia rewalidacyjne IPET

Magdalena  Skarbek

po 2 godz. co tydzień

Wtorek

11.45-12.45

Czwartek

11.45-12.45

15.

VIIb

Konsultacje z pedagogiem

Z. Liebchen

wg potrzeb

 

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 

Zespół Nr

klasa

Formy pomocy

Odpowie- dzialni

Wymiar godzin

 

1.

III

IV

V

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Anna Jurek

 1 godz.     co tydzień

 

2.

VIa

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Anna Jurek

1 godz.     co tydzień

Czwartek

7.10-7.55

3.

VIa

VIb

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Anna Jurek

1 godz.     co tydzień

 Wtorek

7.10-7.55

4.

VIb

Zajęcia korekcyjno –

kompensacyjne

Anna Jurek

1 godz.     co tydzień

 Piątek

12.45-13.30

5.

VIa

VIIa 

VIII

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Anna Jurek

1 godz.     co tydzień 

 Pon.

7.10-7.55

6.

VIIb

VIII

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Anna Jurek

 1 godz.   co tydzień

Środa

7.10-7.55

 

Publiczne przedszkole

Zespół Nr

klasa

Formy pomocy

Odpowie- dzialni

Wymiar godzin

 

1.

5 latek

Zajęcia rewalidacyjne

A. Gaweł-Schoeneich

2 godz.     co tydzień

 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne: oddziały przedszkolne

  1. Liebchen: według potrzeb dla każdej grupy

 

 

 

 

 

 

 


 

Zajęcia rozwijające zdolności uczniów

Lp.

Nauczyciel prowadzący

Rodzaj zajęć

Godziny zajęć

Klasy/uczniowie

1.

Agnieszka Bernat

Koło garncarskie

Pon. 12.45-14.20

(każda grupa zamiennie co drugi tydzień)

I grupa:

chętni uczniowie klas II-III

II grupa:

chętni uczniowie klas I

2.

Monika Kowalczyk

Koło teatralne

Śr. 12.45-13.30

Chętni uczniowie klas:

VIa, b ; VIIa

3.

Alina Woś

Warsztaty humanistyczne

Wt. 13.35-14.20

Kl. VIII

Warsztaty dziennikarskie ;

Prowadzenie e-gazetki

wg. potrzeb

Chętni uczniowie klas:

VII ; VIII

4.

Magdalena Skarbek

Indywidualna praca z dzieckiem z trudnościami w nauce

Pon., czw., pt.

13.35-14.20 ;

Wt., śr.

12.45-13.30

Kl. IIIa

Zdzisława Liebchen

Wt., czw., pt.

7.30-8.00

5.

Magdalena Skarbek

Koło krajoznawcze

Śr. 12.30-13.15

Kl. IIIa

6.

Marcin Jucha

Koło języka włoskiego

Wt. 7.10-7.55

Śr. 7.10-7.55

Chętni uczniowie kl. VI,VII ;

Chętni uczniowie kl. IV,V

7.

Urszula Supińska-Nycz

Koło języka angielskiego

Czw. 7.10-7.55

Kl. VIIa

8.

Łukasz Barnat

SKS

Wt. 17.30-19.00

Kl. VII, VIII

9.

Łukasz Barnat

Zajęcia sportowe

Śr. 16.20-18.00

Kl. VII-VIII

10.

Agnieszka Dołęga

Koło matematyczne

Pt. 12.45-13.30

Kl. VIII

Zajęcia rozwijające zdolności uczniów

Śr. 13.35-14.20

Kl. II

11.

Kinga Gancarz

Koło języka angielskiego

Pon. 7.10-7.55

Kl. IV i V

12.

Anna Jurek

Koło krajoznawczo-turystyczne „Podróże po Polsce”

 

Kl. IIIb

13.

Izabela Wilczak

Koło recytatorskie

Śr. 11:45-12:30

Kl. Ib

14.

Marta Gołojuch

Koło artystyczno-rytmiczne „Sztuka nie zna granic”

Czw. 11:45-12.30

Kl. Ia

15.

Elżbieta Rzeszutek

Koło krajoznawczo-przyrodnicze

Wt. 11.45-12.30

Kl. II

16.

Elżbieta Rączy

Koło czytelnicze

Wg. potrzeb

Kl. I-III ; VIIa

17.

Grażyna Karasińska-Czajka

Koło fizyczne

Pt. 13.35- 14.20

Kl. VIIa

 

 

 

 

maj 2023
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031