37-126 Medynia Głogowska 426, tel.: 17 772-66-74; e-mail: sekretariat@zsmedgl.pl
IMG_8133
68378617_2521017311253218_3830886403105882112_n
68952599_2521008787920737_1092824097408155648_n
69220260_2521010691253880_2249679530065133568_n
IMG_0292
IMG_0350
IMG_8988
IMG_20190619_094253409[4002]
previous arrow
next arrow

O szkole

W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej  człowiekiem; o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej  i pełniej  być człowiekiem,  to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugiego.”

Jan Paweł II  (przemówienie w UNESCO 02.06.80r.)

 CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej tworzą: publiczne przedszkole oraz ośmioklasowa szkoła podstawowa. Organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Czarnej.

Prawidłową realizację zadań edukacyjnych oraz wysoką jakość kształcenia  zapewnia w pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna. W szkole zatrudniony jest  pedagog szkolny, a opiekę medyczną raz w tygodniu pełni higienistka szkolna. Większość nauczycieli legitymuje się stopniem awansu nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciele ustawicznie doskonalą swoje kompetencje zawodowe w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Bazę szkoły stanowią: dwie sale gimnastyczne z zapleczem, boisko do piłki  nożnej, siatkowej oraz koszykówki, plac zabaw dla młodszych dzieci, biblioteka z czytelnią, stołówka z zapleczem kuchennym, pracownia komputerowa oraz multimedialna  z tablicą interaktywną, sala do zabaw dla dzieci sześcioletnich, Izba Pamięci Jana Kota. Szkoła posiada gabinet pedagoga, higienistki szkolnej, dyrektora, wicedyrektora.

W wyniku modernizacji i inwestycji poczynionych w ostatnich latach znacząco  poprawiła się estetyka obiektu oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy i pomoce  dydaktyczne. Efektem tych działań jest możliwość korzystania z komputera podłączonego do sieci internetowej w każdej pracowni.

Budynek, jak i jego otoczenie są stale nadzorowane za pomocą kamer monitoringu wizyjnego.

Od zerówki dzieci uczą się języka angielskiego, a od klasy siódmej – także niemieckiego. Szkoła oferuje uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych – zarówno kół zainteresowań, jak i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z problemami w nauce. W szkole działają: chór, który uświetnia swoimi  występami akademie i uroczystości szkolne, gazetka „Szkolny Bzik”, która dokumentuje najważniejsze wydarzenia z życia społeczności szkolnej, koło garncarskie, szkolny teatr oraz Szkolny Klub Europejski, który podejmuje szereg inicjatyw (np. Dzień Europejski) w celu przybliżenia uczniom kultury krajów europejskich. Uczniowie wdrażani są do samorządności, aktywnie działając w Samorządzie Uczniowskim. Szeroko propagowana jest idea wolontariatu dzięki organizowaniu przez Zarząd SU różnych akcji charytatywnych (np. Góra Grosza, Pomóż i ty) oraz aktywną pracę członków Szkolnego Koła Caritas.

Dzień Patrona 2019

Każdy uczeń ma możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i talentów  w wielu konkursach szkolnych: wiedzy, ortograficznych, językowych, recytatorskich, plastycznych i w zawodach sportowych. Szkoła zapewnia uczniom opiekę przed i po lekcjach w świetlicy szkolnej oraz pomoc pedagoga szkolnego w trudnych sytuacjach lub po traumatycznych przeżyciach. Oferuje wszystkim chętnym gorącą herbatę oraz jednodaniowe obiady w stołówce szkolnej. Ponadto w placówce rokrocznie realizowane są programy: „Szklanka mleka” oraz „Owoce w szkole”. Dzięki realizacji programu WOŚP „Ratujemy i Uczymy Ratować” uczniowie mają możliwość praktycznej nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a wdrożenie „Programu Edukacyjno – Terapeutycznego Ortograffiti” pomaga uczniom ze stwierdzoną dysleksją rozwojową, których przybywa z roku na rok, systematycznie eliminować trudności w czytaniu i pisaniu poprzez uczenie się polisensoryczne (wielozmysłowe).

Dbając o wszechstronny rozwój uczniów szkoła systematycznie realizuje szereg programów profilaktycznych:

  • propagujących zdrowy tryb życia i odżywiania (Zawsze razem, Radosny uśmiech- radosna przyszłość, Wiem, co jem i dlaczego, Trzymaj formę, Porcja Pozytywnej Energii, Moje dziecko idzie do szkoły),
  • uczących zachowania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią (Odblaskowe pierwszaki, Szkoła bez przemocy),
  • uczących asertywności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach (Znajdź właściwe rozwiązanie).

Nauczyciele, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, podejmują szereg działań, by zapewnić możliwość rozwoju uczniom szczególnie uzdolnionym.

Dzięki temu odnoszą oni sukcesy w konkursach zewnętrznych, m.in. kuratoryjnych, wojewódzkim: „Moja miejscowość i region są piękne”, Konkursie Biblijnym, w konkursach gminnych i powiatowych. Każdego roku uczniowie odnoszą również znaczące sukcesy w zawodach sportowych: gminnych i powiatowych.

Szkoła zapewnia bogatą ofertę wyjazdów do kina, teatru, Muzeum Zamku w Łańcucie, Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie oraz do Teatru Maska na lekcje muzealne, a także oferuje szkolne wycieczki edukacyjne dla uczniów na każdym etapie edukacyjnym.

Sprawujemy  również opiekę nad miejscami martyrologii – Pomnikiem Walki i Męczeństwa oraz grobami ofiar II wojny światowej, a na korytarzach szkolnych prezentujemy sylwetki osób zasłużonych dla regionu, głównie garncarzy i lokalnych poetów.

W związku ze specyfiką środowiska i lokalizacją szkoły ściśle współpracujemy z Zagrodą Garncarską, dzięki czemu nasi uczniowie poznają tajniki garncarstwa  i podstawy lepienia w glinie.

W roku szkolnym 2003/2004 szkoła przystąpiła do realizacji międzynarodowego Programu Socrates – Comenius. W poszukiwaniu tradycji?.  Partnerami zostały szkoły z Belgii, Niemiec, Irlandii i Hiszpanii. Program był realizowany przez trzy lata. Jego celem było gromadzenie informacji na temat zapomnianych tradycji i zwyczajów. Ponadto w każdym roku realizacji projektu odbywały się spotkania robocze delegacji nauczycieli ze współpracujących szkół w wybranym kraju partnerskim. W dniach 19-23.05.2004 roku w SP w Medyni Głogowskiej odbyła się taka wizyta robocza z udziałem nauczycieli oraz dyrektorów szkół partnerskich.

Celem nadrzędnym wszystkich podejmowanych przez nas działań jest tworzenie wizerunku szkoły bezpiecznej i przyjaznej dziecku. Staramy się, by nasza szkoła stała się dla uczniów drugim domem, w którym powinni czuć się bezpiecznie i dobrze oraz wiedzieć, że jest ona dostosowana do ich potrzeb.

Ogólne cele i zadania szkoły zawarte są w Statucie Zespołu Szkół, znajdują też swoje odbicie w innych dokumentach, takich jak Program profilaktyczno-wychowawczy. Wytyczone kierunki działań, jak i zadania zaplanowane do realizacji wynikają po części z ogólnych założeń polityki oświatowej państwa i wymogów, jakie stawia się placówkom oświatowym, po części zaś są próbą poprawy funkcjonowania szkoły i zwiększenia jej oferty edukacyjnej.

Swoim uczniom oferujemy: dobre warunki do nauki oraz wypoczynku, estetycznie urządzone klasopracownie, pracownię komputerową, bibliotekę, czytelnię, stołówkę, piękną salę gimnastyczną wraz z zapleczem, dwa języki obce: angielski  i niemiecki. Dzięki szkolnej sieci komputerowej uczniowie mogą korzystać z programów multimedialnych (także na lekcjach, a nie tylko na zajęciach informatyki).  Każdy uczeń ma także możliwość wykorzystania istniejących w szkole urządzeń technicznych do tworzenia i prezentacji swoich prac.

Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera przede wszystkim na odpowiedzialności. Główne zadanie nauczyciela i wychowawcy rozumiemy jako umożliwienie każdemu uczniowi rozwoju na górnej granicy jego potencjalnych możliwości. Towarzyszymy młodzieży w osiągnięciu jej celów i rozwijamy umiejętności radzenia sobie w dalszym życiu. Wspólnie z rodzicami przygotowujemy uczniów do pełnienia ważnych ról społecznych  i zawodowych.

Alina Woś

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031